Grupy docelowe

Najważniejszą grupą, do której skierowany jest projekt są osoby starsze, kształcące się w późniejszym wieku, wolontariusze i instytucje zajmujące się kształceniem ustawicznym, a także osoby starsze – nauczyciele, planiści i menadżerowie kształcenia dorosłych, badacze  zajmujący się tą dziedziną, związki zawodowe, politycy i osoby zajmujące się polityką.

Comments are closed.