Cele i rezultaty

Cele projektu:

-Stworzenie źródła informacji o kształceniu w późniejszym wieku, łączącego różne projekty i działania prowadzone w krajach europejskich.

-Zwiększenie uznawania wartości, rangi kształcenia starszych osób, a tym samym szybsze ich włączanie do aktywnego uczestnictwa jest również środkiem promowania solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach europejskich.

-Udział w międzynarodowych badaniach oraz tworzeniu sieci.

-Ewidencja działań odnośnie kształcenia w późniejszym wieku, w rezultacie poszerzenie dostępu do innowacyjnych i postępowych idei i dobrych praktyk w Europie.

-Promowanie wartości kształcenia w późniejszym wieku poprzez stworzenie dostępnego archiwum projektów, wyników badań, dokumentów politycznych, dowodów statystycznych i przykładów najlepszych praktyk.

Rezultaty projektu:

-Strona internetowa i biuletyny.

-Raporty, komentarze i dyskusje.

-Lista corocznych konferencji dotyczących kształcenia w późniejszym wieku.

-Dialog z politykami i osobami zajmującymi się polityką.

-Warsztaty uwzględniające priorytetowe tematy.

-Ogólnoeuropejski słownik istotnych stosowanych terminów.

–Źródła informacji i doradztwa.


Comments are closed.