O projekcie ForAge

Projekt ma na celu przyczynić się do podwyższenia standardów uczenia się przez całe życie poprzez zbudowanie międzynarodowej skrabnicy dobrych praktyk.

Ogłoszenie roku 1993 pierwszym Europejskim Rokiem Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej było impulsem do stworzenia wielu projektów, seminariów i szkoleń związanych z tematem uczenia  w późniejszym wieku.

Ilość tego typu inicjatyw wzrosła znacząco wraz z powstaniem programu Grundtvig.

Projekt ForAge ma pomóc w lepszym wykorzystaniu dostępnych informacji m.in. poprzez ocenę i analizę gromadzonych doświadczeń oraz wpływu jaki wywarły one na edukację i politykę dotyczącą kształcenia osób starszych.

 

 

Comments are closed.