Deklaracja współpracy

Zapraszamy do współpracy z siecią projektu ForAge.

Organizacje oraz  osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji w załączeniu ForAge-declaration oraz wysłanie jej na adresy e-mail: maria.helena.antun@aidlearn.com, Fawn Harrad fh110@leicester.ac.uk

Kontakt do organizacji partnerskiej w Polsce – dr inż. Anna Grabowska, e-mail: senior.eu@gmail.com

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Witamy na stronach projektu ForAge

Projekt ForAge wspiera podwyższenie standardów uczenia się przez całe życie poprzez budowanie międzynarodowej skarbnicy dobrych praktyk.

Ogłoszenie roku 1993 pierwszym Europejskim Rokiem Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej było impulsem do stworzenia wielu projektów, seminariów i szkoleń związanych z tematem uczenia  w późniejszym wieku. Ilość tego typu inicjatyw wzrosła znacząco wraz z powstaniem programu Grundtvig.

Projekt ForAge pomaga w lepszym wykorzystaniu dostępnych informacji m.in. poprzez ocenę gromadzonych doświadczeń oraz analizę wpływu jaki wywarły one na edukację i politykę dotyczącą kształcenia osób starszych.

Na stronach ForAge promowane są wydarzenia, działania, publikacje, wypowiedzi naukowców i polityków, które mają związek z uczeniem się osób starszych oraz rozpowszechnia informację o pracach organizacji, które są poza siecią ForAge.

Najnowsze wiadomości o sieci ForAge można znaleźć w publikowanych na portalu biuletynach.

disclaimer-PL

 

Posted in Bez kategorii | 2 komentarze